يجيب السيد سليم لعيبي عن القليل من الناس الذين فقدوا السذاجة والذين يعتقدون أن قايد صلاح يمكن أن يكون جزءًا من الحل لإنقاذ الجزائر من المافيا التي حكمت وما زالت تحكم البلاد لحد الان


Monsieur Salim Laïbi répond aux quelques amnésiques et naïfs qui pensent que Gaïd Salah peut faire partie de la solution pour sauver l’Algérie de la mafia qui l’a gouvernée et continue de le faire.